Privacy & Cookies

Inleiding

Esther van der Sande – Somatic Psychology verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Esther van der Sande – Somatic Psychology en de door contact aanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College Bescherming Persoonsgegevens

Esther van der Sande – Somatic Psychology verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de Bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

Esther van der Sande – Somatic Psychology, behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Esther van der Sande – Somatic Psychology, verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op Esther van der Sande – Somatic Psychology/ Trauma Sensitive Yoga Nederland-nieuwsbrief en bij een bezoek aan Esther van der Sande – Somatic Psychology evenementen, en activiteiten. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van Esther van der Sande – Somatic Psychology dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u uzelf hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mailbericht of Esther van der Sande – Somatic Psychology hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door een e-mail of een brief te sturen naar esther@esthervandersande.com of Esther van der Sande – Somatic Psychology, naw. Esther van der Sande – Somatic Psychology verstrekt geen Persoonsgegevens aan derden.

Cookies

De website www.esthervandersande.com plaatst cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van Esther van der Sande – Somatic Psychology beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat Esther van der Sande – Somatic Psychology na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. De cookies zijn nodig om de meest optimale gebruiksbeleving te realiseren voor haar bezoekers. Esther van der Sande – Somatic Psychology, gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een apparaat of individu.

Beveiliging

Esther van der Sande – Somatic Psychology, heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links

Op de website van Esther van der Sande – Somatic Psychology, zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Esther van der Sande – Somatic Psychology, kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van u gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen

Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen hebt? Vul dan ons contactformulier in of email direct naar esther@esthervandersande.com

Esther van der Sande – Somatic Psychology
Brabantlaan 90, 2101 SJ Heemstede
esther@esthervandersande.com